Skip links

Termeni și condiții

Introducere

Acești Termeni și condiții standard, prevede site-urile web înscrise pe acest site web [https://www.bluegraph.ro], cât și rolul de vizitator pe site-ul web [https://www.bluegraph.ro].

Prin utilizarea acestui site, ați fost de acord să acceptați toți termenii și condițiile scrise aici.

Nu trebuie să utilizați acest site dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești Termeni și condiții standard pentru site.

Drepturile de proprietate intelectuală

Unele elemente [imagini,video,etc.] din acest site web [https://www.bluegraph.ro] nu sunt propietatea Bluegraph Design SRL-D, și nu deține proprietatea intelectuală a materialelor.

Unele elemente [imagini,video,etc.] din acest site web [https://www.bluegraph.ro] au licență exclusivă de utilizare, fiind preluate de pe site-uri web de specialitate, acestea încadrându-se în folosirea de tip comercială [afișare, implementare în site web] pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail info@bluegraph.ro.

Deși unele elemente [imagini,video,etc.] nu sunt propietatea Bluegraph Design SRL-D, și nu deține proprietatea intelectuală a materialelor, este interzisă folosirea acestora ca și așezarea în pagină, culori, sau alte elemente, care să reiasă, ca și asemănare una sau mai multe pagini a site-ului web [https://www.bluegraph.ro].

Dacă vă regăsiți unele elemente [imagini,video,etc.] sau altele, în acest site web [https://www.bluegraph.ro] și vă aparțin, și nu sunt încadrare sub licența comercială de utilizare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail info@bluegraph.ro, și le vom îndepărta în maxim 2 zile lucrătoare.

În afară de conținutul pe care îl dețineți, în conformitate cu acești Termeni, Bluegraph Design SRL-D și / sau licențiații săi dețin toate drepturile de proprietate intelectuală și materialele conținute pe acest site.

Vi se acordă tipul de licență limitată, numai în scopul vizualizării materialului conținut pe acest site web [https://www.bluegraph.ro].

Restricții

Sunteți restricționat în mod special din toate cele de mai jos

• vânzarea, sublicențarea și / sau comercializarea în alt mod a oricăror materiale ale site-ului web [https://www.bluegraph.ro];

• realizarea și / sau afișarea publică a materialelor de pe site;

• utilizarea acestui site web în orice mod care este sau poate fi dăunător acestui site web [https://www.bluegraph.ro];

• utilizarea acestui site în orice mod care influențează accesul utilizatorului la acest site;

• utilizarea acestui site în contradicție cu legile și reglementările aplicabile sau în vreun fel poate dăuna paginii web sau oricărei persoane sau entități de afaceri;

• angajarea în orice exploatare de date, recoltare de date, extragere de date sau orice altă activitate similară în legătură cu acest site web [https://www.bluegraph.ro];

• utilizarea acestui site pentru a se angaja în orice publicitate sau marketing.

Anumite domenii ale acestui site nu pot fi accesate de dvs. și Bluegraph Design SRL-D vă poate restrânge accesul oricăror domenii ale acestui site web, oricând, în mod discreționar. Orice cod de utilizator și parolă pe care le puteți avea pentru acest site web [https://www.bluegraph.ro] sunt confidențiale și trebuie să păstrați și confidențialitatea.

Conținutul dvs.

În Termenii și condițiile standard ale site-urilor web, „Conținutul dvs.” va reprezenta orice text audio, video, imagini sau alte materiale pe care doriți să le afișați pe acest site. Prin afișarea conținutului dvs., acordați Bluegraph Design SRL-D o licentă exclusivă, irevocabilă, sub-licențiată la nivel mondial, pentru a le utiliza, reproduce, adapta, publică, traduce și distribui în orice media.

Conținutul dvs. trebuie să fie al dvs. și nu trebuie să invadeze drepturile unor terțe părti. Bluegraph Design SRL-D își rezervă dreptul de a elimina orice conținut din acest site de pe acest site în orice moment fără notificare.

Nu există garanții

Acest site este furnizat „ca atare”, cu toate defectele, iar Bluegraph Design SRL-D nu exprimă niciun fel de reprezentări sau garanții, de orice fel legate de acest site sau de materialele conținute pe acest site web [https://www.bluegraph.ro]. De asemenea, nimic din conținutul acestui site nu va fi interpretat că vă sfătuieste în vreun anume fel.

[https://www.bluegraph.ro] folosește certificatul [https] SSL pentru criptarea si protejarea datelor trimise prin formularul de contact/cerere ofertă, astfel facem dovada că securitatea utilizatorului acestui site web [https://www.bluegraph.ro] este prioritară.

Limitarea răspunderii

În niciun caz Bluegraph Design SRL-D și niciunul dintre partenerii săi, directori și angajați nu vor fi trași la răspundere pentru orice rezultat care rezultă din sau în vreun fel legat de utilizarea de către dvs. a acestui site, indiferent dacă această răspundere este contractuală. Bluegraph Design SRL-D, inclusiv partenerii săi, directorii și angajații nu vor fi trași la răspundere pentru nicio răspundere indirectă, consecventă sau specială care decurge din sau în vreun fel legată de utilizarea de către dvs. a acestui site web [https://www.bluegraph.ro].

Anulabilitate

Dacă orice prevedere a acestor Termeni se consideră nevalidă în conformitate cu orice lege aplicabilă, aceste prevederi vor fi șterse fără a afecta prevederile rămase.

Bluegraph Design SRL-D are permisiunea de a revizui acești Termeni în orice moment în măsura în care consideră potrivit.

Atribuirea

Bluegraph Design SRL-D are dreptul de a atribui, transfera și subcontracta drepturile și / sau obligațiile sale în bază acestor Termeni fără nicio notificare. Cu toate acestea, nu vi se permite să cesionati, să transferați sau să subcontractați niciunul dintre drepturile și / sau obligațiile dvs. în conformitate cu acești Termeni.

Întregul acord

Acești Termeni constituie întregul acord între Bluegraph Design SRL-D și dumneavoastră în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web [https://www.bluegraph.ro] și înlocuirea tuturor acordurilor și înțelegerilor anterioare.

Legea aplicabilă

Acești Termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile Statului Român și veți supune instanțelor de judecată, situate în România pentru soluționarea eventualelor litigii.

Suntem mereu interesați de proiecte noi.
Nu ezitați să ne contactați!

Date de contact